Bývalá zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Dobroslavice – stav 2018-2022

Jméno funkce Volební strana
Martin Bekárek člen finančního výboru STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
PhDr. Hana Bližňáková starostka obce STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Bc. Pavel Bochňák předseda kulturní komise
Zdeněk Bochňák člen kontrolního výboru STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
MUDr. Michal Lišaník předseda kontrolního výboru SDRUŽENÍ NK DOBROSLAVICE
Mgr. Pavlína Pěknicová předsedkyně sportovní komise,
členka kontrolního výboru
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Ing. Miroslav Svider místostarosta STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Mgr. Jan Sýkora člen finančního výboru,
člen kulturní komise
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Mgr. Irena Šťastná
předsedkyně finančního výboru STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Zastupitelstvo obce Dobroslavice – stav od 1. září 2016

Jméno funkce Volební strana
Martin Bekárek člen rady, člen stavební komise DOBRO-VIZE
PhDr. Hana Bližňáková
starostka obce DOBRO-VIZE
Zdeněk Bochňák
předseda stavební komise Sportovci a ženy 2014
Marian Buchel
člen sportovní komise-funkce ukončena k 31.12.2015 Sdružení nezávislých kandidátů
Bianka Klapuchová
členka kontrolního výboru,
předsedkyně sociální komise,
členka kulturní komise,
předsedkyně kulturní komise od 26.9.2016
Sdružení nezávislých kandidátů
MUDr. Michal Lišaník
předseda kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
RNDr. Rostislav Matera
člen finančního výboru,
člen pracovní informační skupiny
Sdružení nezávislých kandidátů
Jiří Osmančík
člen stavební komise Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Pavlína Pěknicová
členka kontrolního výboru,
členka komise životního prostředí
členka pracovní informační skupiny
Sportovci a ženy 2014
Ing. Miloslav Plura
člen finančního výboru,
předseda komise životního prostředí
Sdružení nezávislých kandidátů
Jaroslav Řezník
člen rady, člen sociální komise,
předseda finančního výboru od 15.3.2016
Sportovci a ženy 2014
Ing. Miroslav Svider
místostarosta Sportovci a ženy 2014
Mgr. Irena Šťastná
členka rady,
předsedkyně finančního výboru-funkce ukončena k 31.1.2016
členka pracovní grantové skupiny
DOBRO-VIZE
Ing. Jaromír Holuša
zastupitelem od 23.10.2015
předseda sportovní komise od 12.1.2016 Sportovci a ženy 2014
Mgr. Jan Sýkora
zastupitelem od 1.9.2016
člen kulturní komise od 26.9.2016 DOBRO-VIZE

Zastupitelstvo obce Dobroslavice – stav od 4. listopadu 2014

Jméno funkce Volební strana
Martin Bekárek člen rady, člen stavební komise DOBRO-VIZE
PhDr. Hana Bližňáková starostka obce DOBRO-VIZE
Zdeněk Bochňák předseda stavební komise Sportovci a ženy 2014
Marian Buchel člen sportovní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Zuzana Dedková předsedkyně kulturní komise,
členka sociální komise
DOBRO-VIZE
Bianka Klapuchová členka kontrolního výboru,
předsedkyně sociální komise,
členka kulturní komise
Sdružení nezávislých kandidátů
MUDr. Michal Lišaník předseda kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
RNDr. Rostislav Matera člen finančního výboru,
člen informační skupiny
Sdružení nezávislých kandidátů
Jiří Osmančík člen stavební komise Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Pavlína Pěknicová členka kontrolního výboru,
členka komise životního prostředí
členka informační skupiny
Sportovci a ženy 2014
Ing. Miloslav Plura člen finančního výboru,
předseda komise životního prostředí
Sdružení nezávislých kandidátů
Jaroslav Řezník člen rady, člen sociální komise Sportovci a ženy 2014
Ing. Miroslav Svider místostarosta Sportovci a ženy 2014
Mgr. Irena Šťastná členka rady,
předsedkyně finančního výboru
členka grantové skupiny
DOBRO-VIZE
Martin Třečák předseda sportovní komise Sportovci a ženy 2014

Zastupitelstvo obce Dobroslavice – stav od 15.ledna 2013 a pozdější změny funkcí

Jméno funkce Volební strana
Ing. Miloslav Plura starosta obce, předseda komise životního prostředí Sdružení nezávislých kandidátů
RNDr. Rostislav Matera místostarosta obce Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Jindřich Cahlík člen rady obce, člen finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Radim Mikolajek člen rady obce, předseda stavební komise Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Zbyněk Galdia člen rady obce, předseda finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Marie Blažková předsedkyně kontrolního výboru, členka sociální a kulturní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Marian Buchel předseda sportovní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Libuše Osmančíkové předsedkyně sociální a kulturní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Roman Kij člen sportovní komise Sdružení nezávislých kandidátů
MUDr. Michal Lišaník člen kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Jan Mynář člen finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Jaroslav Ožana člen sociální a kulturní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Jiří Konštacký Sdružení nezávislých kandidátů

Od 4.ledna 2013

Jméno funkce Volební strana
Jiří Konštacký člen zastupitelstva obce Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Miloslav Plura starosta, předseda komise život. prostředí Sdružení nezávislých kandidátů
RNDr. Rostislav Matera člen rady, předseda finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Radim Mikolajek člen rady, předseda stavební komise Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Jan Sýkora člen kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Marie Blažková členka sociální a kulturní komise od 10/2012 Sdružení nezávislých kandidátů
Marian Buchel předseda sportovní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Jindřich Cahlík člen rady obce, člen finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Zbyněk Galdia člen rady obce Sdružení nezávislých kandidátů
Roman Kij člen sportovní komise Sdružení nezávislých kandidátů
MUDr. Michal Lišaník člen kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Jan Mynář člen finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Libuše Osmančíková členka sociální a kulturní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Jaroslav Ožana člen sociální a kulturní komise Sdružení nezávislých kandidátů

Zastupitelstvo obce Dobroslavice pro volební období 2010–2014

Jméno funkce Volební strana
Jiří Konštacký starosta obce Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Miloslav Plura místostarosta, předseda komise život. prostředí Sdružení nezávislých kandidátů
RNDr. Rostislav Matera člen rady, předseda finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Radim Mikolajek člen rady, předseda stavební komise Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Jan Sýkora člen rady, člen kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Marie Blažková předsedkyně sociální a kulturní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Marian Buchel předseda sportovní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Jindřich Cahlík člen finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Zbyněk Galdia předseda kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Roman Kij člen sportovní komise Sdružení nezávislých kandidátů
MUDr. Michal Lišaník člen kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Miroslav Mlýnek člen stavební komise Sdružení nezávislých kandidátů
Jan Mynář člen finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Libuše Osmančíková členka sociální a kulturní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Jaroslav Ožana člen sociální a kulturní komise Sdružení nezávislých kandidátů

Zastupitelstvo obce Dobroslavice pro volební období 2006–2010

Jméno funkce Volební strana
Jiří Konštacký Starosta obce Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Miloslav Plura Místostarosta obce Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Jindřich Cahlík Člen rady Sdružení nezávislých kandidátů
Jiří Klapetek Člen rady Sdružení nezávislých kandidátů
RNDr. Rostislav Matera Člen rady, předseda finančního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Marie Blažková Předsedkyně sociální komise Sdružení nezávislých kandidátů
Zdeněk Bochňák Dobroslavice 2010
Ing. Zbyněk Galdia Sdružení nezávislých kandidátů
Pavel Jindra Dobroslavice 2010
Karel Klapuch Předseda kontrolního výboru Dobroslavice 2010
Bianka Klapuchová Dobroslavice 2010
Eliška Knittlová Sdružení nezávislých kandidátů
Hana Kočí Předsedkyně kulturní komise Dobroslavice 2010
Radim Mikolajek Předseda stavební komise Sdružení nezávislých kandidátů
Miroslav Mlýnek Sdružení nezávislých kandidátů