E-podatelna

 1. adresa e-podatelny
  epodatelna.dobroslavice@seznam.cz tato adresa je určena pouze pro korespondenci s elektronickým podpisem
 2. adresa umístění elektronické podatelny
  Obec Dobroslavice, Slezská 260/3A,  747 94  pošta Děhylov
 3. Kvalifikovaný certifikát obce pro zajištění provozu el.podatelny:
  sériové číslo : idf362
  jméno/názec(CN) : Jana Sobčáková
  platnost od : 27.5.2014
  platnost do 27.5.2015
 4. pravidla potvrzení doručení datové zprávy:
  Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.Součástí zprávy o potvrzení je: el. podpis oprávněného zaměstnance datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena evidenční číslo dokumentu přidělené el.podatelnou
 5. vzor datové zprávy
  „Vaše podání(ev.číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování“
 6. technické parametry přijímanýchdatových zpráv:
  • formát*.txt(text)
  • formát*.html(hypertextový dokument)
  • formát*.rtf(ritch text format)
  • formát*.doc(Microsoft Word)
  • formát*.xls(Microsoft Excel)
  • formát*.jpg,.pdf,.gif(grafický formát)
 7. postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetě datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována.Pokud u přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého software.
 8. vyřizování dotazů týkajících se provozu el.podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu obec.dobroslavice@seznam.cz případně na poštovní sdresu obecního úřadu.