Dobroženy

Spolek žen vznikl v r. 1993 v souvislosti s konáním Sokolských sletů. Vedle nácviků skladeb pro veřejná vystoupení členky pravidelně organizují maškarní ples, který je pořádán vždy v jiném stylu. Zejména pro svou neopakovatelnou atmosféru a zábavu bývá hojně navštěvován i občany z okolních obcí. Mezi další činnost spolku patří každoroční konání Dětského dne společně s oddílem kopané TJ Sokol Dobroslavice. Akce, konaná na hřišti v Dobroslavicích, je tradičně plná her, soutěží a zábavy , kterých si užijí děti i jejich rodiče. Členky spolku každoročně organizují také výstavky s vánoční tématikou.