Zastupitelstvo obce

 

Jméno funkce
Martin Bekárek

člen finančního výboru

člen stavební komise a komise životního prostředí

PhDr. Hana Bližňáková

starostka obce
Zdeněk Bochňák

člen kontrolního výboru

člen stavební komise a komise životního prostředí

Mgr. Barbora Konštacká

předsedkyně sportovní komise

členka finančního výboru

MUDr. Michal Lišaník

předseda kontrolního výboru
Jan Osmančík

předseda kulturní a sociální komise
Mgr. Pavlína Pěknicová

předsedkyně finančního výboru

členka sportovní komise

Ing. Miroslav Svider

místostarosta
Ing. arch. Zuzana Sýkorová předsedkyně stavební komise a komise životního prostředí

členka kontrolního výboru

Komise

Název komise Předseda Členové (ZO) Členové (nejsou ZO)
kulturní a sociální Jan Osmančík Mgr. Jan Sýkora
Alena Ridlová
Zuzana Dylová
Mgr. Renáta Lukášová
Bianka Klapuchová

Ing. Jiří Osmančík

sportovní Mgr. Barbora Konštacká Mgr. Pěknicová Pavlína Ing. Klekner Jakub
stavební a životního prostředí Ing. arch Zuzana Sýkorová Martin Bekárek
Zdeněk Bochňák