Zastupitelstvo obce

Jméno funkce Volební strana
Martin BekárekMartin Bekárek člen rady, člen stavební komise DOBRO-VIZE
PhDr. Hana Bližňáková
Hana Bližňáková
starostka obce DOBRO-VIZE
Zdeněk Bochňák
Zdeněk Bochňák
předseda stavební komise Sportovci a ženy 2014
Marian Buchel
Marian Buchel
člen sportovní komise-funkce ukončena k 31.12.2015 Sdružení nezávislých kandidátů
Bianka Klapuchová
Bianka Klapuchová
členka kontrolního výboru,
předsedkyně sociální komise,
členka kulturní komise,
předsedkyně kulturní komise od 26.9.2016
Sdružení nezávislých kandidátů
MUDr. Michal Lišaník
Michal Lišaník
předseda kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
RNDr. Rostislav Matera
Rostislav Matera
člen finančního výboru,
člen pracovní informační skupiny
Sdružení nezávislých kandidátů
Jiří Osmančík
Jiří Osmančík
člen stavební komise Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Pavlína Pěknicová
Pavlína Pěknicová
členka kontrolního výboru,
členka komise životního prostředí
členka pracovní informační skupiny
Sportovci a ženy 2014
Ing. Miloslav Plura
Miloslav Plura
člen finančního výboru,
předseda komise životního prostředí
Sdružení nezávislých kandidátů
Jaroslav Řezník
Jaroslav Řezník
člen rady, člen sociální komise,
předseda finančního výboru od 15.3.2016
Sportovci a ženy 2014
Ing. Miroslav Svider
Miroslav Svider
místostarosta Sportovci a ženy 2014
Mgr. Irena Šťastná
Irena Šťastná
členka rady,
předsedkyně finančního výboru-funkce ukončena k 31.1.2016
členka pracovní grantové skupiny
DOBRO-VIZE
Ing. Jaromír HolušaJaromír Holuša zastupitelem od 23.10.2015 předseda sportovní komise od 12.1.2016 Sportovci a ženy 2014
Mgr. Jan Sýkora
Jan Sýkora
zastupitelem od 1.9.2016
člen kulturní komise od 26.9.2016 DOBRO-VIZE

Komise

Název komise Předseda Členové (ZO) Členové (nejsou ZO)
kulturní Klapuchová Bianka

od 26.9.2016

 Mgr. Jan Sýkora

od 26.9.2016

Bittnerová Věra
Ridlová Alena
sociální Klapuchová Bianka Řezník Jaroslav
stavební Bochňák Zdeněk Bekárek Martin
Osmančík Jiří
sportovní Ing. Holuša Jaromír Sedlák Vítězslav

Věra Bittnerová

životního prostředí Ing. Plura Miloslav Mgr. Pěknicová Pavlína Ing.Arch Sýkorová Zuzana

Pracovní skupiny

Název Členové ZO Členové (nejsou ZO)
informační RNDr. Rostislav Matera

Mgr. Pavlína Pěknicová

Mgr. Jan Sýkora

Šťastný Milan

 

grantová Mgr. Irena Šťastná