Zastupitelstvo obce

Jméno funkce Volební strana
Martin BekárekMartin Bekárek člen finančního výboru STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
PhDr. Hana Bližňáková
Hana Bližňáková
starostka obce STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Bc. Pavel Bochňák předseda kulturní komise „ZMĚNA PRO DOBROSLAVICE“
Zdeněk Bochňák
Zdeněk Bochňák
člen kontrolního výboru STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
MUDr. Michal Lišaník
Michal Lišaník
předseda kontrolního výboru SDRUŽENÍ NK DOBROSLAVICE
Mgr. Pavlína Pěknicová
Pavlína Pěknicová
předsedkyně sportovní komise,
členka kontrolního výboru
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Ing. Miroslav Svider
Miroslav Svider
místostarosta STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Mgr. Jan Sýkora
Jan Sýkora
člen finančního výboru,
člen kulturní komise
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Mgr. Irena Šťastná
Irena Šťastná
předsedkyně finančního výboru STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Komise

Název komise Předseda Členové (ZO) Členové (nejsou ZO)
kulturní a sociální Bc. Pavel Bochňák

 

 Mgr. Jan Sýkora

 

Bittnerová Věra
Ridlová Alena

Klapuchová Bianka

sportovní Mgr. Pěknicová Pavlína Ing. Klekner Jakub

Štrajtová Ivana

životního prostředí Ing.Arch Sýkorová Zuzana