Knihovna

Veřejná knihovna v obci Dobroslavice sídlí v kapli na ulici Slezská. Knihovna je registrovaná u Ministerstva kultury České republiky a je rovněž členem SKIP, Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR (od roku 2016). Knihovní řád je k nahlédnutí zde. V obsluze čtenářů se zde bez nároku na mzdu střídají tři ochotní dobrovolníci, a to paní knihovnice Karla Čašová, Květa Kozubová a Eliška Boháčová.

Informace o aktuálním knihovním fondu je k dispozici v on-line katalogu. Fond obsahuje výhradně nově zakoupené knihy, beletrii i naučnou literaturu, a to jak pro děti, tak pro dospělé čtenáře. Pravidelný dovoz nových knih do knihovny a také jejich zpracování, obalení, včetně metodiky i tiskopisů zajišťuje pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě. Děje se tak díky zapojení obce do celostátního grantového programu podporovaného Moravskoslezským krajem, který zajišťuje tzv. regionální funkce knihoven. Projekt koordinuje Irena Šťastná. Vaše náměty či připomínky ke knihovně lze zasílat na email knihovna@dobroslavice.cz.

Knihovna v obci navazuje na existenci veřejné knihovny v Dobroslavicích před rokem 1989, která fungovala dobře a byla otevřena rovněž v pátky. Současný model funguje na principu kombinace dobrovolnictví a grantových prostředků, a je tudíž minimálně zatěžující pro rozpočet obce. Knihovna poskytuje komunitní prostor pro občany a podporuje kulturní rozvoj obyvatel obce.

Otevírací doba

Středa 8:00 – 11:00
(ZŠ, MŠ)
Pátek 15:00 – 18:00

Provozní doba knihovny o letních prázdninách: 14. a 28. července, 25. srpna a 1. září.

Registrační poplatky

Poplatky (na 1 kalendářní rok)
Dospělí 50,-
Senioři (nad 65 let) 20,-
Děti (do 15 let) 20,-
Sankční poplatky
Poplatky z prodlení
1. upomínka (61. den) 10,-
2. upomínka (75. den) 30,-
3. upomínka (89. den) 50,-
Ztráty, poškození, zničení vypůjčených dokumentů 50,-
Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu 20,-
Ostatní
Tisk – A4 jednostranně 2,- / stránka

Vchod do knihovny