Knihovna

Vchod do knihovnyVeřejná knihovna v obci Dobroslavice, která je i jejím zřizovatelem, funguje od ledna 2016. Knihovna je registrovaná u Ministerstva kultury České republiky, sídlí v kapli na ulici Slezská a od srpna 2016 je rovněž členem SKIP – Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Knihovní fond obsahuje výhradně nově zakoupené knihy, a to beletrii i naučnou literaturu jak pro děti, tak pro dospělé čtenáře. Soupis konkrétních titulů je k dispozici zde a každý měsíc je fond průběžně aktualizován. Knihovna sídlí v kapli.

Interiér knihovnyV obsluze čtenářů se zde bez nároku na mzdu střídají tři ochotní dobrovolníci, a to paní Karla Čašová, Jarmila Hojná a Bohumila Kijová. Koordinátorka celé akce je Irena Šťastná.

Vaše náměty a připomínky ke knihovně můžete zasílat na email knihovna@dobroslavice.cz.

Otevírací doba

Pátek 14:00 – 17:00

Registrační poplatky

Poplatky (na 1 kalendářní rok)
Dospělí 50,-
Senioři 20,-
Děti 20,-
Sankční poplatky
Poplatky z prodlení
1. upomínka (61. den) 10,-
2. upomínka (75. den) 30,-
3. upomínka (89. den) 50,-
Ztráty, poškození, zničení vypůjčených dokumentů 50,-
Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu 20,-
Ostatní
Internet, využití PC (max. 30 minut) zdarma

Všeobecné informace

Pravidelný dovoz nových knížek do obce a také jejich zpracování, obalení, včetně veškeré metodiky i tiskopisů zajišťuje pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě. Děje se tak díky zapojení obce do celostátního grantového programu podporovaného Moravskoslezským krajem, který zajišťuje tyto tzv. regionální funkce knihoven. Knihovní řád je k nahlédnutí zde.

Cílem této aktivity je jednak vyzkoušet, zda a jaký je v obci zájem o půjčování nových knih ze strany občanů, čímž chci navázat na existenci veřejné knihovny v obci před rokem 1989, která fungovala dobře a byla otevřena rovněž v pátky. Nyní jde o model, který funguje na principu kombinace dobrovolnictví a grantových prostředků, a je tudíž minimálně zatěžující pro obecní rozpočet. Druhotně jde o poskytnutí sice nevelkého, ale přesto komunitního prostoru pro občany, který má svůj potenciál, jenž lze dále rozvíjet. Zatím ve spolupráci s místním Klubem seniorů, výhledově i skrze další zájmové či jiné skupiny.

Kompletní informace o regionálních funkcích