Krizové řízení

Obecné zásady chování při mimořádné události

Čísla tísňového volání

  • 150 Hasiči
  • 155 Záchranná služba
  • 156 Městská policie
  • 158 Policie ČR
  • 112 Evropské tísňové volání

Při volání na některou z tísňových linek uveďte

  • Kdo volá
  • Co se stalo
  • Místo události (město, ulice, číslo domu, křižovatka apod.)
  • Další údaje podle požadavku operátora

Obecné zásady v případě ohrožení

Respektujte – a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)

Nerozšiřujte – poplašné a neověřené zprávy.

Varujte – ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

Netelefonujte – zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

Nepodceňujte – vzniklou situaci.

Pomáhejte – sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

Uvědomte si – že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

Další informace