Klub seniorů při Obecním úřadě

Členové klubu seniorů se schází v klubovně kulturního domu ve středy od 16.00 do 18.00
hodin. Schůzky probíhají  co 14 dní kromě letních prázdnin. Počet členů klubu se pohybuje
většinou mezi 20 až 30.

Během celého roku 2017 jsme společně oslavili také narozeniny některých jubilantů, hráli
různé hry na procvičení paměti, luštili hádanky, rébusy. V únoru 2017 jsme navštívili výstavu Korunovační klenoty v dějinách světa v Ostravském muzeu, v dubnu 2017 pořad pro
seniory o Sluneční soustavě v Planetáriu v Porubě. V květnu 2017 jsme oslavily taky Den
matek. Každoroční zájezd se letos konal 18. 5. 2017. Prohlédli jsme si hrad Sovinec, dále
Pradědovu galerii v Jiříkově a ukončili vše v Rýmařově obědem a malou exkurzí v místním
pivovaru. Na zájezd s námi jezdí i nečlenové klubu. Další činnost je také každoroční smažení
vaječiny a účast na společenských a kulturních akcích v obci, některé členky klubu zajišťují
jako dobrovolnice provoz knihovny.  Ke Dni seniorů jsme pravidelně zváni do  Hlučína, akce
Kluby klubům se účastní vždy zástupci všech klubů z Hlučínska. Letos  v Hlučíně byla  soutěž o
nejlepší marmeládu nebo džem, naší vesnici reprezentovaly paní Růžena Moricová a Bianka
Klapuchová. Dne 15. listopadu 2017 navštívila klub spisovatelka Eva Tvrdá, která nás
seznámila se svou literární tvorbou a přátelsky s námi besedovala. I letos ukončíme rok
tradičním  Silvestrem v kulturním domě, a to 29. 12. 2017, kde se pobavíme při hudbě,
pohoštění, dalším programu a zavzpomínáme na uplynulý rok.


Zde si můžete prohlédnout fotografie z našich akcí
.

spolek_duchodcu