Klub seniorů při Obecním úřadě

Vznikl v roce 2004. Senioři se pravidelně jednou za 14 dní scházejí v klubovně kulturního domu v Dobroslavicích. Vedle besedování na různé téma si velmi rádi zazpívají oblíbené písničky s harmonikou. V letních měsících pořádají krátké výlety nebo posezení v přírodě, spojené např. se smažením vaječiny. U příležitosti Dne senioru se pravidelně koná akce Setkání senioru s kulturním programem.

Schůzky probíhají ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.

Termíny schůzek pro rok 2016

21.1., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 8.12.

spolek_duchodcu