Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Dobroslavice, včetně nakládání se stavebním odpadem

Publikováno 17.12.2021 uživatelem

OZV 7-2021_zrušovací