Poplatek za komunální odpad pro r. 2023

Publikováno 2.11.2023 uživatelem

Od 1.11.2023 mohou občané Dobroslavic platit místní poplatek za komunální odpad za rok 2023 na základě vystaveného platebního výměru, který je občanům zasílán e-mailem nebo poštou. Upozorňujeme, že na platebním výměru se výše poplatku v jednotlivých měsících může lišit v závislosti na počtu svozů odpadu v daném měsíci. Splatnost poplatku je do 15.1.2024. Poplatek lze uhradit také v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Dobroslavicích v úředních dnech.