Zveřejnění záměru – Pachtu a provozování vodního díla stavby splaškové kanalizace s názvem „Dobroslavice – kanalizace a ČOV (800 EO) – ul. U Lesa“

Publikováno 11.5.2021 uživatelem

ZÁMĚR pachtu