Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj.

Publikováno 10.5.2021 uživatelem

dk

bh

kf

 

Vyvěšeno: PUBLISHDATE
Bude sejmuto: 10.5.2024