Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice

Publikováno 22.3.2021 uživatelem

17. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice se uskuteční v úterý dne 30. 3. 2021 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Dobroslavicích

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Plnění usnesení
 3. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Dobroslavice — veřejnoprávní smlouvy
 4. Kronika obce za rok 2018, 2019
 5. Informace o dotaci na revitalizaci parku
 6. Výběrové řízení — úpravy křižovatky u autobusové zastávky
 7. Informace o výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v Dobroslavicích
 8. Veřejné sbírka na pořízení zvonu do kapličky
 9. Dotace na modernizaci místa komunitního setkávání
 10. Informace o rekonstrukci knihovny
 11. Výstavba altánku v areálu ZŠ
 12. Kanalizační přípojky obecních budov
 13. Okresní soud Opava — volby přísedících pro volební období 2021 — 2025
 14. Monitorovací zpráva za rok 2020 — Střednědobý plán sociálních služeb
 15. Různé

V Dobroslavicích dne 22. 3. 2021