Poplatek za psa za rok 2021

Publikováno 29.1.2021 uživatelem

Poplatek za psa v obci Dobroslavice je splatný do 31. března 2021

Poplatek činí za kalendářní rok za jednoho psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,-Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let činí poplatek 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100,- Kč.

Platba poplatku přímo v pokladně Obecního úřadu v Dobroslavicích v úřední dny:

Pondělí, středa: 8.00 – 10.00 hod. 14.00 – 17.00 hod.

Platbu je možné provést i bezhotovostněna účet Obce Dobroslavice, č. ú. 381911923/0300, VS 1341, do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno majitele psa.