„Sanace, rekultivace, revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I.etapa“

Publikováno 14.9.2020 uživatelem

Minulý týden zahájila společnost Gardenline s.r.o. stavební práce v těsném
okolí Hlučínského jezera. Začalo se kácením a mýcením na západní straně
jezera a bude se pokračovat budováním zařízení staveniště stavby a
komunikací k budoucí lávce přes potok Juliánka. Rádi bychom občany
Hlučínska upozornili, že na staveniště, které se rozkládá v bezprostředním
okolí jezera je vstup zakázán a na přístupových komunikacích k jezeru jsou
upozornění na zákaz vstupu instalována. Děkujeme všem občanům, kteří tato
upozornění respektují a budou je respektovat po celou dobu výstavby.