Informace pro občany

Publikováno 16.3.2020 uživatelem

Po dobu nouzového stavu tj. od 16.3.2020 bude Obecní úřad Dobroslavice uzavřen do odvolání. Neodkladné záležitosti je možné vyřídit telefonicky na čísle 596 753 496. Platby je možné provést bezhotovostním platebním stykem. Poplatek za psa je možné uhradit na účet č. 381911923/0300, VS 1341, do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno majitele psa.