Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Dobroslavice, včetně nakládání se stavebním odpadem

Publikováno 16.12.2019 uživatelem

Obecně závazná vyhláška č.4