Činnost Informačního centra pro mládež (ICM) Ostrava

Publikováno 9.10.2019 uživatelem

ICM Ostrava je regionální pobočkou Národního informačního centra pro
mládež, zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jež
udělilo  infocentru certifikaci.

ICM je místo, kde jsou bezplatně poskytovány informace z oblastí
dotýkajících se života mladých lidí. Pomáháme zejména v oblasti
vzdělávání, práce, dobrovolnictví, cestování, občanských záležitostí,
poskytujeme rady pro smysluplné trávení volného času.

Kvalifikovaní pracovníci dokáží předat veškeré informace, nasměrovat na
odbornou pomoc a dokáží být skvělou oporou. Diskrétnost je na prvním
místě.

Bezplatně propůjčujeme prostory pro akce krátkodobého charakteru (školení,
výstavy, besedy, přednášky), jejíhož pronájmu mohou využít jak
jednotlivci, tak i místní spolky, vládní a neziskové organizace. ICM dává
šanci mladým získávat zkušenosti s přípravou, propagací a organizací
událostí.

Disponujeme moderním technickým vybavením, návštěvníci u nás mohou
využívat internet a výhodnými tiskovými sazbami umožňujeme dostupnost
služby i nízkorozpočtovým rodinám.

Dalším posláním je šíření mediální gramotnosti. Pro tyto příležitosti dává
ICM možnost mladým psát články do regionálních i národních zpravodajů. Pro
kolektivy ZŠ/SŠ se konají opět bezplatné interaktivní přednášky o mediální
gramotnosti, věnujeme se také prevenci sociálně-patologických jevů a
problematice virtuálního prostoru. Velký důraz klademe i na participaci
mládeže ve městě.

Jednou měsíčně připravujeme různorodý program pro veřejnost. Nejbližší
událostí je: 16. 10. od 17 h

Evropský týden odborných dovedností: Neztrať se na evropském pracovním
trhu. Návštěvníci se zde naučí psaní životopisů a dobrovolníci z Německa a
Francie představí možnosti dobrovolnictví. Tímto bychom mladé obyvatele
městského obvodu ve Vaší správě pozvali. Jelikož jsme oficiálními partnery
evropského týdne evropských dovedností, mohou účastníci využít výhod z
toho plynoucích.

Ačkoliv sídlíme v Ostravě-Porubě, jsou naše služby určeny všem obyvatelům
okresu Ostrava-město a Opava. Máme otevřeno od pondělí do čtvrtku v
odpoledních hodinách. Po předchozí domluvě také v dopoledních hodinách.
Výhodou je přímé dopravní spojení linkou č. 75 na zastávku
Ostrava-Poruba,Rektorát VŠB.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit jakýmkoliv způsobem.

Za tým ICM Ostrava

Vilém Honysz

+420 702 206 571 | icm@svc-korunka.cz | www.icmostrava.webnode.cz

S pozdravem | Best regards | Mit freundlichen Grüssen
Informační centrum pro mládež Ostrava

sídlo: Bohuslava Martinů 17, 708 00
otevírací doba: PO, ST, ČT 16:00-19:00, ÚT 13:00-16:00
tel.: +420 702 206 571
e-mail: icm@svc-korunka.cz
web: www.icmostrava.webnode.cz

 

16.10.-evropský týden dovedností