Informace z Charity Ostrava

Publikováno 9.1.2019 uživatelem

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava

Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových domech Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti 28. výročí vzniku této neziskové organizace ve dnech 13. – 14. února 2019 v době 9-17 h. Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!

Web+plakát: https://ostrava.caritas.cz/akce/dny-otevrenych-dveri-v-charite-ostrava-13-14-2-2019/

 

Charitní poradna ve Vítkovicích radí bezplatně

Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. Součástí poradenského týmu je právník, který se specializuje na rodinné právo, bydlení, zadlužení atd. Ve spolupráci se spotřebitelskou poradnou organizace dTest konzultujeme dotazy klientů z oblasti spotřebitelských práv.

Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, všechny služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit vlastními silami.

Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby

+foto: Poradna Charity Ostrava_3.jpg

 

Výstava fotografií z Charity v galerii G

V termínu 7. 2. 2019 od 10.30 h proběhne vernisáž obrazů s názvem „Mezi realitou a fantazií“ autora Karla Ovčaří.  Vernisáž proběhne v galerii G, kterou provozuje Charita Ostrava v Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh každý všední den 8 – 16 h a bude veřejnosti přístupná do 30. 4. 2019. Srdečně Vás zveme.

 

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

 

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 21. 2. 2019, 14.00-17:00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!

 

Web+plakát: https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-21-2-2019/