Informace pro občany

Publikováno 14.12.2018 uživatelem

Vážení spoluobčané, v úterý dne 18.12.2018 od 10:00 hodin budou zprovozněny autobusové zálivy na zastávce Na rozcestí v Děhylově. Od této doby budou současně zrušeny provizorní zastávky ve směru do Dobroslavic U kříže a ve směru do Hlučína u pana Šrámka. Současně přesedání mezi linkami č. 75 do Hlučína a č. 285 do Dobroslavic v obou směrech bude možné jen na nových autobusových zastávkách Na rozcestí.