Ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a za pravidelný sběr, přepravu a využívání biologicky rozložitelného odpadu pro občany obce Dobroslavice na rok 2019

Publikováno 19.12.2018 uživatelem

ceník na rok 2019