Počet členů Zastupitelstva obce Dobroslavice pro volební období 2018-2022.

Publikováno 10.7.2018 uživatelem

Zastupitelstvo obce Dobroslavice na svém 21. zasedání dne 12.června 2018 usnesením č. 21/8 stanovilo pro další volební období 2018-2020 složení ZO v počtu 9 členů.