Informace pro občany

Publikováno 20.6.2018 uživatelem

V závěru června nebude dva dny fungovat agenda registru řidičů.

Přepážky odboru dopravy na Městském úřadu Hlučín budou ve čtvrtek a v pátek 28. a 29. června uzavřeny. Důvodem je přechod na nový systém související s digitalizací a částečným rozvolněním místní příslušnosti. K dispozici nebude agenda registru řidičů, nebude tedy možné podávat žádosti o nové řidičské  průkazy ani žádosti o jejich výměnu, nebudou se vydávat nové řidičské průkazy ani paměťové karty řidičů. Úřad se v těchto dvou neúředních dnech bude připravovat na nový systém, který začne fungovat od 1.července v návaznosti na digitalizaci a částečné rozvolnění místní příslušnosti na úseku agendy řidičů, díky kterému mohou občané své žádosti vyřizovat i v jiných než místně příslušných obcích s rozšířenou působností a k vyřízení svých řidičských průkazů nebudou potřebovat fotografii.