Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice konaného dne 23.5.2017

Publikováno 1.6.2017 uživatelem

usnesení