Údržba Naučné procházky z Dobroslavic do Děhylova

Publikováno 3.4.2017 uživatelem

Stezka s deseti informačními panely vznikla před dvěma lety z iniciativy dobrovolníků, občanů Dobroslavic, a to za finančního přispění obce. O průběžnou údržbu projektu se stará místní spolek Dobro-vize. V sobotu 1. dubna 2017 proběhla předsezónní, jarní údržba naučné procházky. Na vybrané stromy bylo umístěno nové označení dřevěnými destičkami s logem pro snazší orientaci návštěvníků. Dále byla vyčistěna nádrž pod studánkou i korýtko, posbírány odpadky, byla doplněna voda pro ptactvo a umyty informační tabule. V předchozím týdnu došlo rovněž k dosazení těch stromků v aleji, které nezvládly zimu. Těší nás, že stezka je celoročně velice hojně navštěvovaná, a to nejen občany Dobroslavic, ale rovněž turisty z Ostravy a okolí.