Rozpočtová opatření č. 1-9/2017

Publikováno 21.4.2017 uživatelem

Rozpočtová opatření schválená RO dne 17.1.2017,  č.j. 49/12

RO č. 1/2017 – zapojení příjmů  142 300,- Kč na pol. 4112 a zvýšení výdajů o 142 300,- Kč na § 6171 – příspěvek na výkon státní správy

RO č. 2/2017 – snížení RKV o 80 000,- Kč na § 6399 pol. 6901 a zvýšení výdajů o 80 000,- Kč na § 3613 – výměna plynového kotle v kapli, případné další opravy

Rozpočtová opatření schválená RO dne 7.2.2017, č.j. 50/16

RO č. 3/2017 – snížení RKV o 11 000,- Kč na § 6399 pol. 6901 a zvýšení výdajů o 11 000,- Kč na § 6310 – vratka částky základního kapitálu společnosti SmVaK

RO č. 4/2017 – snížení RKV o 55 000,- Kč na § 6399 pol. 6901 a zvýšení výdajů o 55 000,- Kč na § 2223 – pořízení radaru DR300 k měření rychlosti

Rozpočtová opatření schválená RO dne 4.4.2017, č.j. 52/16

RO č. 5/2017 – zapojení příjmů 63 900,- Kč na § 4122, UZ 327 a zvýšení výdajů o 63 900,- Kč na § 1031 – příspěvek na hospodaření v lese za r. 2016 po závěrečném vyúčtování

RO č. 6/2017 – zapojení příjmů 185 042,40 Kč na § 4116, UZ 33063 a zvýšení výdajů o 185 042,40 Kč na § 3111, UZ 33063 – neinvestiční dotace pro PO MŠ Dobroslavice – průtoková dotace z Ministerstva školství v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání ( mzda pro chůvu ) reg.č.projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0003214 – zálohová platba.

RO č. 7/2017 – snížení RKV o 43 000,- Kč na § 6399 pol. 6901 a zvýšení o 43 000,- Kč na § 2321 – monitoring a vyčištění kanalizace na ul. U Lesa v souvislosti s přípravou stavby ČOV v obci

RO č. 8/2017 – snížení RKV o 27 000,- Kč na § 6171 a zvýšení o 27 000,- Kč na § 6112 – zvýšení platu starosty od ledna 2017  + zdravotní a sociální pojištění organizace

RO č. 9/2017 – snížení RKV o 27 000,- Kč na § 6399 pol. 6901 a zvýšení o 7 000,- Kč na § 3412, o 6 000,- Kč na § 3113, o 7 000,- Kč na § 3612, o 4 000,- Kč na § 3613, o 3 000,- Kč na § 5512 – zpracování průkazů energetické náročnosti budov

 

Pozn. RKV=rezerva kapitálových výdajů