Poplatek za psa pro rok 2016

Publikováno 11.1.2016 uživatelem

Poplatek za psa v obci Dobroslavice je splatný do 31. března 2016.

Poplatek činí  za kalendářní rok 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu činí poplatek 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč.

Platba poplatku přímo v pokladně  Obecního úřadu v Dobroslavicích v úřední dny: Pondělí, středa 8:00-12:00 hodin,  14:00-17:00 hodin.

Platbu je možné provést i bezhotovostně na účet Obce Dobroslavice, č. ú. 381911923/0300, VS 1341, do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno majitele psa.