4. ročník fotografické soutěže – Dobroslavické oko

Publikováno 14.1.2016 uživatelem

Obec Dobroslavice vyhlašuje 4. ročník fotografické soutěže Dobroslavické oko.

Termín konání: celoročně.

Účast: přihlásit se mohou všichni, kdo mají v Dobroslavicích trvalé bydliště, případně se v obci narodili či určitou dobu bydleli. Soutěžícím musí být v den uzávěrky minimálně 10 let. Horní věková hranice není stanovena.

Žánr:  na téma Naše obec. Mělo by být patrno, že záběry byly pořízeny na území katastru obce Dobroslavice.

Uzávěrka: 15. listopadu 2018 – do tohoto data musí být fotografie odevzdány na OÚ v Dobroslavicích v obálce s plným jménem autora a kontaktem (email, tel.).

Vyhlášení výsledků soutěže: proběhne v prosinci 2018 na „Vánoční výstavě“, kde budou rovněž vystaveny fotografie.

Hodnocení: každý soutěžící předloží maximálně pět fotografií s popisky. Tři nejlepší budou vybrány porotou složenou z profesionálních fotografů.

Ceny:

  1. cena (jedna fotografie) 1 500,- Kč
  2. cena (jedna fotografie) 1 000,- Kč
  3. cena (jedna fotografie)    500,- Kč

Různé: přihlášené fotografie budou v klasickém (papírovém) provedení o rozměrech min. 15 x 21 cm. Každá soutěžní fotografie musí být na zadní straně řádně označena názvem snímku, jménem a příjmením autora a jeho plnou adresou. Každá fotografie nebo soubor fotografií musí být předán i na digitálním nosiči (CD, flash disk) ve formátu TIFF, JPEG, v kvalitě min. 2000 x 3000 pixelů. První tři oceněné fotografie poskytnou autoři obecnímu úřadu bezplatně a souhlasí, aby se tyto staly majetkem OÚ a sloužily (spolu se jménem autora) výhradně k propagaci obce – webové stránky, kronika, vývěska, kalendář apod. Vítěznou fotografii nechá obecní úřad na své náklady zvětšit, zarámovat a se jménem autora ji vystaví na důstojném místě. Ostatní fotografie ucházející se o ocenění zůstávají majetkem autorů, kteří je bezplatně poskytnou pro bezprostředně navazující výstavu Dobroslavice ve fotografii a rovněž k propagaci obce.