Ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu platné od 1.1.2016

Publikováno 6.1.2016 uživatelem
Objem

nádoby

Tarif Počet obsluh Cena za rok
70 P 101 1 x 14 dní 1 320,- Kč
70 P 191 1 x měsíc 756,- Kč
110 P 201 1 x 14 dní celoročně 1 620,- Kč
110 P 291 1 x měsíc 972,- Kč
110 P 206  ( 2 nádoby 110 l na stanovišti celoročně ) odvoz 1 x 14 dní 1 356,- Kč

za jednu nádobu !

110 P 266 1 x 14 dní v létě 1 nádoba 110 l 1 456,-Kč
110 P 267 1 x 14 dní v zimě 791,- Kč
240 P 301 1 x 14 dní 2 645,- Kč
120 G 201 1 x 14 dní 773,- Kč
240 G 301 1 x 14 dní 911,- Kč
770 G 401 1 x 14 dní 2 024,- Kč

 Tento ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Dobroslavice na 7.zasedání dne 15.12.2015, č.j. 7/14 a nabývá účinnosti dne 1.1.2016.