Sdělení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – stav k 1.11.2015

Publikováno 7.12.2015 uživatelem

V návaznosti na naši předchozí korespondenci ve věci ,,nedostatečně identifikovaných vlastníků“ a v souladu s §65 odst. 12 katastrálního zákona Vám zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označen dostatečně určitě.

pdfPrůvodní dopis k seznamku nedostatečně identifikovaných vlastníků

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků – stav k 1.11.2015

Vyvěšeno: PUBLISHDATE
Bude sejmuto: 11.3.2023