Poplatek za psa v roce 2014

Publikováno 1.1.2015 uživatelem

Výše poplatku je 200,–Kč za jednoho psa, důchodci platí 100,– Kč, pokud je důchod jejich jediným zdrojem příjmů, ostatní úlevy dle OZV o místních poplatcích.

Poplatek za psa pro rok 2014 v obci Dobroslavice je splatný do 31.3.2014. Poplatek lze uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu, případně bezhotovostně na účet obce Dobroslavice.

Číslo účtu 381911923/0300, variabilní symbol 1341, do zprávy pro příjemce uvést jméno majitele psa.